Chcesz coś zmienić?

Podaj imię i nazwisko

Adres e-mail

Temat wiadomości

Treść wiadomości

Odpowiedzialni za nas i otaczający nas świat obieramy kierunek, zmieniamy świat na lepsze.
Nieobojetni na otaczającą nas przyrodę, szanujmy to co pięknę i doskonałe.
Wrażliwi na problemy innych, nie przechodzimy obojetnie wobec otaczającego nas świata.
Docenimy zróżnicowanie, oraz promujmy bezpieczne środowisko.
Dzięki sprawnej komunikacji i spójnym zasadom bez problemu odnajdziemy się w globalnej rzeczywistości.
Świat nie jest czarno-biały, a wszyscy mamy zróżnicowane oczekiwania – naszym zadaniem jest sprostać im wszystkim.
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.
— Ernest Hemingway

Wycinka drzew ...

Jednym z pomysłów Rady Osiedla Tucznawa jest utworzenie uniwersalnego boiska ....

Koniec Poczty c.d.

chcielibyśmy aby placówka istniała do końca roku tj. 31.12.2012 co pozwoli nam na dalsze działanie w postaci zainteresowanych osób firm

Kapliczka w Tucznawie

2011-11-15

Rada Osiedla Tucznawa jest zaniepokojona stanem zabytkowej Kapliczki  w Tucznawie która pamięta Powstanie Styczniowe ( 1863 rok ) a w obecnym czasie znajduje się wstanie opłakanym i wymaga szybkiej konserwacji przez  właściciela obiektu. 

 
W związku z zaistniałą sytuacją  Rada Osiedla wystąpiła z szeregiem pism do Urzędu Miasta Dabrowa Górnicza, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Kurii Diecezialnej w Sosnowcu  z zapytaniem czyją własnością jest kapliczka i do kogo należy przeprowadzenie remontu ( konserwacji ). 
 
W październiku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach przekazał pismo w którym pisze:
 
Z godnie z interpretacją prawa o własności tego typu obiekty ( kapliczki, krzyże przydrożne ) są własnością osoby  ( instytucji ) będącej właścicielem gruntu na którym jest dany obiekt, za wyjątkiem sytuacji gdy istnieją dokumenty jednoznacznie wskazujące właściciela.
 
Przedmiotowa kapliczka ( zgodnie z informacją z Urzędu Miasta ) należy do Parafii w Tucznawie i podlega jej opiece. Z uwagi na walory zabytkowe została wpisana do Gminnej ewidencji Zabytków i ochrona zgodnie kompetencjami należy do Miasta Dąbrowy Górniczej.
 
Ponadto informujemy, że w marcu 2011 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków zlecał wykonanie karty ewidencyjnej, jednakże nie została ona wykonana z powodu braku zgody właściciela i nieudostępnienia obiektu.

Darmowe porady prawne

Porady na chwilę obecną będą tylko w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00 w świetlicy środowiskowej w Tucznawie.

Celtus.pl - Sklep i serwis komputerowy, naprawa laptopów Dąbrowa Górnicza